Strony internetowe za pół ceny

Stronka jest pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba.

Justyna, Gabinet Kosmetyczny ELISA Beauty
www.royalskin.invito.pl

Etapy pracy

Budowę realizowanych przez nas serwisów internetowych podzieliliśmy na etapy, tak abyście mogli Państwo cały proces łatwo kontrolować.

 1. Wstępne ustalenia
 2. Wybór rozwiązania (systemu)
 3. Zbieranie materiałów
 4. Analiza danych - zamówienie
 5. Projekt graficzny, szablon strony
 6. Budowa, realizacja strony internetowej
 7. Instalacja, konfiguracja systemu
 8. Odbiór końcowy

W praktyce poszczególne etapy pracy mogą zazębiać się. Chcieliśmy jednak wyraźnie wyodrębnić trzy fazy - niezobowiązująca rozmowa (pkt.1), zgłoszenie (pkt. 2) i zamówienie (pkt. 4).

Zgłoszenie jest wstępną Państwa decyzją o realizacji przez nas strony internetowej i momentem, w którym rozpoczynamy pracę nad serwisem. Ostateczną decyzję (zobowiązanie) podejmujecie Państwo składając zamówienie, po ustaleniu kosztów i zadań.


1. Wstępne ustalenia

Istnieje wiele możliwości i wiele narzędzi promowania własnej działalności w internecie. Wybór właściwego rozwiązania wcale nie jest oczywisty.

Co wybrać, jakie mogą być spodziewane efekty? Jak kształtują się koszty budowy i utrzymania serwisu? Który system jest lepszy: budowany "na miarę" czy uniwersalna aplikacja?

Poszukajmy odpowiedzi na te pytania wspólnie.

CMS (ang. Content Management System) to system zarządzania treścią strony. Im prostszy w obsłudze, tym więcej narzuca ograniczeń. Im więcej daje możliwości, tym trudniejsza jest jego obsługa. Problemy te znikają w przypadku stron aktualizowanych przez webmastera.

Warto pamiętać, że rozwiązania dobre do wszystkiego, często są do niczego.. Wiemy jak to zmienić.


2. Wybór rozwiązania

Ustalenie wstępnych kosztów realizacji strony

Po precyzyjnym określeniu Państwa potrzeb, ustaleniu kręgu odbiorców (użytkowników serwisu) i wstępnym oszacowaniu wielkości strony proponujemy najlepsze rozwiązanie: wybieramy technologię i oprogramowanie (HTML, CMS, blog, sklep, ...), szablon strony, projekt graficzny (indywidualny, typowy), ...

Optymalizacja kosztów aktualizacji strony

Ważną rzeczą jest ustalenie częstotliwości i metod aktualizacji danych na stronie. Istnieją trzy możliwości. Stronę możecie aktualizować Państwo samodzielnie (instalujemy system CMS), robić to będzie webmaster (nietypowe, specjalistyczne rozwiązania) lub rozwiązanie pośrednie (np. uproszczony CMS + pomoc webmastera).


3. Zbieranie materiałów

Strony internetowe budowane są przez nas na bazie uzyskanych od Państwa informacji i dostarczonych materiałów. Zebranie materiałów o firmie to zadanie, które najczęściej wykonujecie Państwo samodzielnie.

Więcej informacji: materiały źródłowe


4. Analiza danych - zamówienie

Przystępujemy do pracy. Po analizie otrzymanych od Państwa danych możemy zaproponować najlepsze rozwiązanie. Na tym etapie ustalane są ostateczne koszty zlecenia.


5. Projekt graficzny, szablon strony

Zgodnie z podjętymi wcześniej ustaleniami opracowujemy projekt graficzny, a następnie i wykonujemy szablon strony.

Szablon strony - w zależności od podjętych decyzji:

 • instalujemy standardowy szablon (gotowy projekt),
 • adaptujemy istniejący szablon do Państwa potrzeb,
 • opracowujemy indywidualny projekt graficzny,
 • przygotowujemy nowy szablon

Istnieje wiele gotowych szablonów stron internetowych. Jedne są płatne, inne bezpłatne. Dużo jest ładnych i dopracowanych graficznie. Ich jedyną wadą jest powtarzalność. Inni użytkownicy też z nich korzystają.

Podczas poszukiwań szablonu do swojej strony internetowej, proszę zwrócić uwagę na prawa autorskie i ograniczenia zapisane w licencji.


6. Budowa, realizacja strony internetowej

Realizacja projektu. Ten etap pracy związany jest z przetwarzaniem dostarczonych materiałów. Zbieramy brakujące informacje, wykonujemy zdjęcia, przygotowujemy programy do obróbki danych, itd.

Pozycjonowanie organiczne

W czasie przygotowywania strony zawsze pamiętamy o pozycjonowaniu, tj. takim przygotowaniu strony, aby odpowiednio akcentowała wybrane słowa kluczowe, była przyjazna dla robotów internetowych i wiarygodna dla wyszukiwarek. Jest to tzw. pozycjonowanie organiczne.


7. Instalacja, konfiguracja systemu

Gotowa strona zamieszczona zostaje w internecie. Zainstalowane zostaje odpowiednie oprogramowanie, skonfigurowany system.


8. Odbiór końcowy

Korekty i poprawki. Odbiór końcowy. Strona rejestrowana jest w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych.

UWAGA Serwis internetowy może być budowany wyłącznie przez nas, możemy go realizować wspólnie lub możecie Państwo tworzyć go samodzielnie pozostawiając nam jedynie kwestie techniczne.

| następna strona: przygotowanie materiałów źródłowych